FireShow.cz
 1. Lze nějak formátovat vložený text, popř. vkládat HTML tagy?
 2. Smím vkládat příspěvky, aniž bych se zaregistroval?
 3. Smím vkládat soubory k mým příspěvkům?
 4. Co znamená tlačítko Přepnout náhled?
 1. Lze nějak formátovat vložený text, popř. vkládat HTML tagy?
  • Ano a to takzvanými phpBB tagy. HTML tagy nejsou z důvodu bezpečnosti povoleny, navíc phpBB tagy jsou občas zjednodušené pro pochopení uživatelů, kterým HTML tagy nic neříkají. Abyste mohli používat "textový editor", je potřeba mít zapnutý JavaScript - poté se vám při psaní příspěvků zobrazuje pomocník (textový editor), kterým můžete text jednoduše editovat... Seznam a příklady použití phpBB tagů jsou zde:

   • [b]tučné písmo[/b] - tučné písmo
   • [i]kurzíva[/i] - kurzíva
   • [u]podtržení[/u] - podtržení
   • horní[sup]index[/sup] - horníindex
   • dolní[sub]index[/sub] - dolníindex
   • [u]podtržení[/u] - podtržení
   • [color=barva]barevný text[/color] - zbarvení textu. "barva" nahraďte buď anglickým pojmenováním barev (black,red,gree,blue,navy atp.) nebo hexadecimální podobou barvy (např. #ff0000)
    • příklad:[color=red]červený text[/color] = červený text
   • [li]odrážka 1  =  • odrážka 1
    [li]odrážka 2  =  • odrážka 2
   • [center]vycentrovaný text[/center] -
    vycentrovnaý text
   • [hr] - vodorovná dělící čára (linie)
    • příklad: [hr] =
   • [img]url obrázku[/img] - vložení obrázku. Místo "url obrázku" vložte odkaz na umístění obr. (např. http://www.fireshow.cz/reports/zapec2003_09_20/photos/2003_0920_191908aa.jpg)
   • [url=url_odkazu]nazev odkazu[/url] - vložení odkazu. Místo "url_odkazu" vložte adresu odkazu a místo "nazev odkazu" vložte pojmenování odkazu (které se zároveň i zobrazí). POZOR pokud chcete vložit odkaz bez pojmenování, stačí ho pouze vložit do těla příspěvku a systém ho už zobrazí sám zvýrazní - musí ovšem začínat http:// nebo ftp://
   • [email]email[/email] - vložení emailu jako odkazu. Tento tag není potřeba, jelikož po vložení odkazu emailu samotného se odkaz zformátuje sám.
    • info@fireshow.cz a [email]info@fireshow.cz[/email] bude mít stejný účinek: info@fireshow.cz
   • [quote]citovaný text[/quote] - citace textu, tj. odsazení
    • příklad:
     citovaný text
   • [code]tělo zdrojového kódu[/code] - upraví a vypíše zdrojový kód
    • příklad: <? echo "Ahoj svete!"; ?>
 2. Smím vkládat příspěvky, aniž bych se zaregistroval?
  • Ano, ovšem obíráte se o možnost měnit si skiny, jazyk, posílat interní zprávy ostatním reg. uživatelům, sledovat jen vybrané příspěvky, nechat si zasílat odpovědi e-maile a spoustu dalšího...
 3. Smím vkládat soubory k mým příspěvkům?
  • Toto zatím není podporováno, ale počítáme s touto funkcí do budoucna.
 4. Co znamená tlačítko Přepnout náhled?
  • Toto tlačítko přepne režim zobrazování příspěvků buď strukturovaně nebo nestrukturovaně.